Pojďme podpořit pozitivní myšlení a brzské uzdravení světa

 
Jak víte, jsem zastáncem myšlenky, že všechno je tvořeno Energií. Ona není pozitivní nebo negativní, ona JE. To znaménko plus nebo mínus jí dáváme my svým myšlením, svým smýšlením, svými pocity. Energie je Láska, stále pracuje, mění se, je živá, tvoří. Neustále. A je jen na nás, kam a jakým směrem ji namíříme. Je v nás a my jsme v ní, ať chceme nebo ne, je to tak. Když se poddáme Strachu, je to, jako bychom na slunce dali mrak, slunce stále září, ale my to nevidíme, necítíme to teplo, chybí nám jeho životodárná energie. Láska je to slunce, naše pozitivní smýšlení je jako vítr, který odfoukne všechny mraky. 
 
Už svítá...
rozfoukejme svým dechem všechny mraky negací a nechme zářit Lásku, která jediná má tu moc udržet nás ve zdravém těle.
 
:-)
 
 
Pro zvídavce - na viry
Pro prevenci a odolnost jsem si osobně vybrala pro mě nejdostupnější:
kokosový olej
tinktura z badyánu
tinktura z červených řas
lékořice
vitamín C
plné červené víno
a
pozitivní myšlení
 
 
:-)
 
 
 
 
 
 

BOLEST ZAD BEDÉRNÍ PÁTEŘE A KŘÍŽE

Tato část zad je přímo spojena s finanční stránkou života. Pokud jste se svou finanční situací nespokojeni, máte za to že vás v práci špatně platí, nebo se bojíte, že nepřiměřeně utrácíte a tyto myšlenky vám nedají pokoj, může se to projevit v bederní oblasti a spodní části zad.
"Co si nakládáte na svá BEDRA?" "Jaký kříž nosíte na svém "kříži na zádech?"

BOLESTI RAMEN

představují naši schopnost radovat se. Jak neseme naše životní zkušenosti a umíme se z nich poučit. Naše postoje nám mohou přinést příliš těžká břemena, která nám zatíží ramena. Pokud hodně přemýšlíme a stále něco analyzujeme, náš mozek se "zahřeje" a všechny problémy nám spadnou na ramena a lopatky. Ramena jsou neviditelné vaky na problémy, duševní traumata, nejistoty a zklamání.
Postupně přicházejí různé ztuhlé svaly a pohyb v ramenou se zdá složitější a bolestivější. Nesouhlas s tím, co dělají ostatní, nás může dovést až k zánětu ramene. Každá bolest ramene ukazuje na to, že děláme víc, než je nutné. Pokud moc rozebíráme problémy svých nejbližších, může to opět zasáhnout naše ramena. Neseme tíhu jejich problémů a ta zatěžuje naše svalstvo a ramena.

Cvičení

Tuto lokalitu můžete rozblokovat i plazením se na zádech bez použití rukou a nohou ve směru hlavy. Masírovat záda směrem k lebce.


Bylo, nebylo...
dávno tomu...


Sir Fred Hoyle, astrofyzik proslulý svými antiteistickými názory, nám říká, že:

"Vysvětlením faktů, které nabízí prostý rozum, je to, že si  s fyzikou, chemií a biologií pohrál nějaký supermozek a že v přírodě  neexistují prakticky žádné slepé síly. Čísla, ke kterým se na základě   faktů člověk dopočítá, mi připadají tak přesvědčivá, že tento závěr je  skoro nezpochybnitelný."
(Engeneering and Science, Listopad 1981, citováno v The World Treasury of Physics, red. Timothy Ferris, 1991, str. 392)


Zamyslete se nad těmito příklady:


  1. Kdyby si náboje protonu a elektronu nebyly přesně rovny, vodíkové atomy by se navzájem odpuzovaly a neexistovaly by galaxie.
  2. Kdyby relativní síla čtyř základních interakcí -   gravitace, elektromagnetismu, silné a slabé jaderné síly - byla  nepatrně  jiná, život by nebyl možný. Kdyby silná jaderná síla (síla,  která váže  v jádře atomu protony a neutrony) byla jen o dvě procenta  slabší, vedlo  by to k rozpadu všech atomárních jader nutných pro život.  Kdyby byla o  dvě procenta silnější, zabránila by vzniku protonů a tím  i hmoty.
  3. Kdyby byl poměr mezi hmotností protonu a elektronu nepatrně jiný než 1836:1, nefungovala by chemie.
  4. Kdyby se rovnováha mezi gravitací a elektromagnetickou interakcí   ve hvězdách změnila o pouhé 1:1040, vznikl by vesmír složený pouze   z hvězd typu modrý obr (extrémně horké a krátce žijící, v závěru   existence explodující jako supernovy) a červený trpaslík (relativně   chladné malé hvězdy). Ani jeden typ není vhodný pro podporu života.
  5. Na základě druhého termodynamického zákona měl   velký třesk vytvořit vesmír, v němž je nulový řád (maximální entropie),   a přesto náš vesmír je vysoce organizovaný (má nízkou entropii).
  6. Kdyby rychlost rozpínání vesmíru byla menší o část rovnou 1: 1 000 000 000 000 (tedy 10-12),   vesmír by se po velmi krátkém čase opětovně zhroutil. Kdyby rychlost   rozpínání byla větší o jednu milióntinu, nevytvořily by se galaxie,   hvězdy ani planety.
  7. Kdyby odstředivá síla přesně nevyvažovala přitažlivou sílu, každá galaxie a sluneční soustava by se zhroutila do svého gravitačního středu.
  8. Kdyby rezonanční úroveň (energie) jádra uhlíku C12   byla o málo nižší, uhlík by ani nevznikl. O něco vyšší hladina by ho   okamžitě zničila. Na stejné energii jsou závislé uhlík, kyslík, dusík   a další těžší prvky nezbytné pro život.
  9. Kdyby velký třesk byl čistě nahodilou událostí, je prakticky nemožné,   aby všechny hodnoty těchto sil byly právě ty správné pro to, aby   umožnily přežití našeho vesmíru a existenci života. S ohledem   na potenciálně nekonečný počet jiných hodnot, které by tyto síly mohly   mít, je mnohem pravděpodobnější, že by spadaly mimo ono velmi úzké   rozpětí, které je vhodné pro život. Jak řekl John Leslie, filozof vědy: "Vesmíry neumožňující existenci života jsou mnohem pravděpodobnější než vesmíry život umožňující."   To je důkaz ve prospěch inteligentního návrháře, který stojí za velkým   třeskem a který zajistil, že proběhl přesně tak, aby ve vesmíru mohl existovat život.


To jsou věci, co?

;-)


Naše chemie – naše feromony

„Wikipedie kromě jiného říká: Feromon (z řec. pherein – přenášet a hormon – stimulovat) je dle nejčastěji akceptované definice substance vylučovaná jedním jedincem a přijímaná druhým stejného druhu, přičemž tato substance dává podnět k určité reakci. Feromony jsou tak látky vytvářené tělem a šířené za účelem vnitrodruhové komunikace. Ještě nebylo zcela potvrzeno, že stejně jako u hmyzu, tak i u savců, včetně lidí, mají feromony také – leckdy zásadní – vliv na chování. Ale tento vliv je díky lidské inteligenci zahrnující hlavně pokročilou verbální či písemnou komunikaci zcela minimální a s každou další generací slabší, ostatně stejně jako všechny zvířecí instinkty jako například cítění přicházející bouře či zemětřesení. Komunikace lidí nabrala zcela jinou úroveň, což činí lidské feromony relativně zbytečné a to způsobuje degeneraci jejich cítění. Lidský rozum všechny tyto pudy potlačuje, čím chytřejší jedinec, tím více jsou tyto základní pudy slabší, včetně vnímání feromonů. Přesto však lidé, aniž by to věděli, stále zjišťují náladu jiného jedince z obrovské části na základě jeho feromonů, které nevědomky vycítí, než na základě jeho grimasy. Tento proces je značně subjektivní, schopnost cítění feromonů, ačkoli u každého nevědomky, se může u různých jedinců lišit až téměř tisícinásobně. U dětí je tato schopnost mnohem silnější, nerozhodují se totiž na základě vzhledu, ale pouze právě tohoto cítění. Proto mohou v klidu spát v náručí někoho, kdo navenek vypadá jako kriminálník, a naopak brečet v náručí někoho, kdo vypadá navenek jako svatý člověk, neboť jak se říká: "Děti vycítí zlo." Ale dříve se nevědělo proč, nyní víme, že to je právě díky feromonům, ale postupem času tato schopnost samosebou slábne, jak se dítě učí mluvit, či myslet a primitivní pudy, jako je tento, jsou nahrazeny rozumem.“

Vzhledem k tomu, jak to vnímám od dětství, troufám si říct, že nejen rozumem. Ale hlavně přehnaným orodováním za čistotu, kosmetickým průmyslem hlavně voňavkami, chemickými preparáty včetně antikoncepce, leností pracovat na sobě a tudíž hledáním přípravků, které by mi umožnily tento můj nedostatek dohonit chemií, která by na ostatní působila kladně, ačkoli já až tak kladný nejsem. O to hlavně jde „civilizovanému“ člověku. Díky feromonům jsme totiž TO, co jsme. Díky všemu ostatnímu, to, co jsme, maskujeme a ukazujeme těm, co je potkáváme „jinou tvář“ ( dáváme jim pocítit jinou vůni ). Domnívám se, že právě kvůli tomu existuje tolik nefungujících párů, tolik lidí neví, co si o druhých myslet nebo si o nich myslí něco naprosto jiného, než je skutečnost. V dobrém i ve zlém. Zloduch se hezky oblékne a cákne na sebe vůni levandule a je tu najednou milý společník, důvěryhodný a obranyschopný. A on ve skutečnosti hledá jen pobavení a nebo peníze. Ale i jemu se může stát, že natrefí na holku, co je pěkně prohnaná, oblékne se, načančá, cákne na sebe voňavku s vábidlem a hledá dobře vypadajícího chlapa, který se o ní postará hlavně finančně. Tím, že takovým dojmem působí, k sobě přivábí hezkou holku, ale zlatokopku. A je tu pár, který podle „masek“ si vybral to, co do života chce, ale pod maskami je přesně to, co nechce. Až to poznají, vyčtou jeden druhému, že je podvodník.

Příroda to zařídila tak, aby naše tělo vydávalo vůni, která o nás něco vypovídá. A ona se z nás line, ať chceme nebo ne, jako vůně zkytky. Nejde to zastavit. Bohužel to jde přehlušit něčím jiným a řeč chemie je v čudu. Naše feromony o nás tomu druhému na první počuch řeknou, že jsme tak a tak imunní, že máme ty a ty protilátky a naše psychika je v tom a tom stavu… takže naše potomstvo bude mít takové a takové vlohy pro další přežití. Představte si 3 muže a ženu, kteří se potkají a jeden muž má imunitu ABCD ( mladý,nezkušený, psychika standardní ), druhý ABEF ( něco mezi 20 – 30 let, vysoká funkce, elegantní, přechází nemoce, imunita tak poloviční, psychika napnutá ) a třetí AGMN ( věk mezi 30-40 let, dá se říct, že flegmouš s nadhledem, nemoci nějaké za sebou, nejí prášky, spíš bylinkuje, dělník, psychika v klidu, žádnej stres )… žena je mladá, nezkušená, ani moc nemocí neprodělala, imunita základní, psychika základní stav ABCD. CO cítí? První jí imponuje vzhledem, svými zájmy, jsou si věkově velmi blízcí.. ALE. Druhý jí imponuje vzhledem, postavením, má už věk na založení rodiny…ALE. Třetí jí prostě absolutně zblbne úsměvem a nějakým gestem a ona neví proč, ani si pořádně neuvědomí, jestli je hezký nebo ne a je jí naprosto jedno, že je to normální dělník, ačkoli ona třeba vystudovala VŠ. PROČ? Protože má prostě vůni něčeho naprosto odlišného a jejich děti budou mít od přírody mnohem více imunity, budou psychicky spokojenější a budou mít rodiče pro sebe. TO ona neví, ale tělo to vnímá. Když může, když mu nějak extra nepřehluší jeho vnímání právě nějaké šílené voňavky.

A přesně z toho důvodu holkám voní chlapi zralejšího věku, ale už ne ti , kteří jsou prolezlí nemocema, imunita žádná, .. jak hrozné muselo být, když kdysi mladou holku provdali za starého panovníka, který ji chemicky nijak neoslovil, nebyla tedy vzrušená a musela „vytrpět“ sex s ním, aby mu povila následníka. Hrůza. A když se tak „z rozumu“ vdávaly holky sedláků za selské synky a knížata za baronesy z jejich vrstvy. Většinou nám nevoní nikdo z naší vrstvy, protože TO máme stejné nebo hodně podobné. Příroda „od přírody“ kříží, zlepšuje imunitu, evolučně zlepšuje.. A co lze vylepšít na mezi sebou se křížící šlechtě? Nic. Ach jak krásní a zdraví byli levobočci J že? Protože knížatům a sedlákům voněly obyčejné zdravé holky ze vsi. Proč asi? A panenkám ze zámků a hradů voněli zbrojnoši, vojáci a sedláci, kováři a pasáci krav… Proč asi? A proč se věrné „prodané“ ženě, která se ani mezi lidi nedostala, ale byla stále zavřená doma a dělala, co musela, sex nelíbí.. ba někdy dokonce se jí hnusí a nebo ho vnímá jako velmi bolestivou záležitost a varuje před tím dokonce své dcery třeba? Protože prostě když nefunguje mezi ženou a mužem ta feromonová chemická reakce, tak vždy pohlavní akt psychicky vnímá jako znásilnění, jako něco, co musí, jako povinnost. Není vzrušená, nefunguje spuštění hlenu, dře to, strachem nebo nevolí je v podbřišku stažená, takže i svaly všechno „komplikují“, bolí jí hlava, protože zažívá psychické vypětí, že musí být po vůli někomu a při něčem, o co vůbec nestojí. Postě něco, co Příroda docela určitě nechtěla – sňatky z rozumu kvůli majetku nebo postavení. Toto nikdy evoluční vývoj k lepšímu nezajistí ;-) A když už jsme u toho – vnímám i jako zcela zvrácené tyto svazky proti přírodě udržovat za cenu zdraví a smrti jednoho z nich, který se utrápí. Ten, který nepoznal krásu a slast milování spojeného s tím, když mu někdo zavoní feromonama a on se zamiluje… 

Příznaky toho,
že jste našli pevné spojení se svým zdrojem

 

1. Přestáváte se bát být sami se sebou.

2. Dokážete celé dny nedělat nic smysluplného a berete to jako hru.

3. Začíná se vám líbit čas a místo, kde se teď nalézáte, i kdyby ho vaše Ego pokládalo za zadek světa.

4. Nikdo, dokonce ani člověk, kterého milujete, vás nedokáže přemluvit, abyste dělali něco, co se vám nechce.

5. Přestává vás lekat absence peněz, přátel, milované osoby a budoucnosti.

6. Přestáváte se obávat ztráty peněz, přátel, milovaných osob a minulosti.

7. Čas od času si všímáte, že dýcháte a dýcháte zhluboka.

8. Jestliže vás vaše tělo o něco žádá, neprodleně mu to poskytnete.

9. Události se vám začínají dít, ne že je plánujete.

 

Zdroj: http://www.pronaladu.cz/

*

Tak jako slunce za stromem vidíme my na Zemi Pravdu – sem tam paprsek.

Kdo jednou uvidí Pravdu celou odsud ze Země, je natolik oslepen, že již není schopen vidět běžné věci zde a málokdy se umí zařadit do běžné společnosti, má sklony fanaticky zastávat Pravdu, ale neumí v ní žít.

Kdo ovšem žije v Pravdě a z Ní hledí na život na Zemi, ten vidí vše - hlavně vidí souvislosti, takže ve své moudrosti umí být shovívavý, umí pochopit a odpouštět. Jen to neumí vysvětlit – Pravda se totiž nedá vysvětlit, k Pravdě se musí dojít…

( obrázek jsem si vypůjčila, autorovi děkuji, je moc krásný )

NEJVĚTŠÍ SILOU NA SVĚTĚ JE LÁSKA:

 Povinnost bez lásky činí mrzutým.

Zodpovědnost bez lásky činí bezohledným.

Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.

Pravda bez lásky činí vychytralým.

Laskavost bez lásky činí malicherným.

Znalost bez lásky činí neústupným.

Vlastnictví bez lásky činí lakomým.

Víra v cokoli bez lásky činí fanatickým.

LAO - C` (čínsky 老子 = Starý mistr)

            

                       

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

http://slunecnyzivot.cz/2013/06/oblicej-jako-zrcadlo-nasich-organu/

( kdo si chce svépomocí určit, co mu je a jak si od toho pomoci :-) mrkněte sem )

http://odchazime.cz/

( kdo viděl film Matrix, tak ví, jak pár lidí umí vytvořit umělý svět a systém pro celý svět. Žijeme v podobném a hledáme cesty ven... )

http://dokumentarni.tv/

( velmi zajímavé filmy volně ke stažení )

http://www.zdravotnicke-potreby.com/

( kdybyste potřebovali pomoci s handicapem.. )

 

 

Anketa

Věříte, že psychika ovlivňuje tělesné projevy i v podobě nemocí?

Věřím (7 203)
Něvěřím (199)

Celkový počet hlasů: 7757

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.

 

Kdo bloudil, může ostatním o to lépe ukázat cestu.
Christoph Lehmann

 

Citáty pana Wericha

02.07.2009 12:24
Hloupost je největší zlo. Kde blb, tam nebezpečno. Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou - ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to nevyvraždit se. Není-li tu ta, kterou mám rád, tak mám rád tu, která tu je. Pakliže člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým? V každém případě je to dobré. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví. Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec. Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Mládí biologické...
02.07.2009 13:07
Každé ráno když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo...si mohu vybrat tu špatnou. No a já si vždy vyberu raději tu dobrou. A vždy, když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, že budu obětí, anebo si mohu vybrat možnost, že se z toho poučím. A já si vždy vyberu tu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat - buď přijmout jeho neštěstí, anebo se snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždy tu druhou možnost - hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.   "Celý život si vybíráme. . Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak reagovat na danou situaci. Ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou, anebo...
03.07.2009 10:11
Ikdyž si přeju každý večer před usnutím pro všechny lidi jen to nejlepší, a pro některé konkrétně, co si myslím, že by je učinilo šťastnými... když posílám energii .... stále mám v mysli tato slova: DĚJ SE VŮLE TVÁ, NE MÁ, AŤ STANE SE TO, CO STÁT SE MÁ. Protože můžu chtít pro někoho to, co mě se zdá být perfektní, ale on potřebuje něco jiného - já to nevím, Universum ano. Proto můžu každému přát cokoli, ale zároveň si přeju, aby se má přání nesplnila, pokud by to něco pokazilo nebo zastavilo něčí vývoj či zrušilo nějaké poučení. Pořád mám na paměti, že když se něco obejde, vrátí se to pak v ještě intenzivnější formě. Takže i svá přání dávám do rukou Božích, protože mě se můžou zdát dobrá, ale být nemusejí ( pro danou situaci či osobu ). Není to alibismus, jak mi jednou někdo řekl, ale je to důvěra v to, že Universum má víc rozumu než já...
17.07.2009 16:17
Hodně lidí se mě snaží přesvědčit, že duše v noci opouští tělo a pohybuje se mimo něj, dokonce, že se duše sdružují a s tělem je každá spojena tzv. „stříbrným vláknem“. Já to vidím jinak. Naše tělo opouští vědomí. Vědomí je projev přítomnosti duše v těle, když je tělo bez duše - v komatu, v bezvědomí, tak není schopno samo fungovat a bez přístrojů v nemocnici umírá. Ne, duše naše tělo v noci neopouští - je to naše vědomí, které se „producíruje“ mimo a je se svou duší spojeno stříbrným vláknem. Ale duše je v těle stále, protože tělo i nadále přirozeně spí, dýchá, srdce tepe… vše funguje. Až jednou budete své tělo opouštět, myslím vy - duše, tak si vzpomeňte.

Pravdy v příslovích

18.05.2009 13:34
Nezlob se, že růžový keř má trny, ale raduj se, že trnitý keř má růže. ( Arabské přísloví ) ************************** Nezná slitování ten, kdo u druhého nachází své vlastní chyby. ( Východní moudrost ) ************************* Vede-li Tě skuhrající havran, dojdeš k mršině. ( Arabské přísloví ) ************************ Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu. ( Čínské přísloví )

 

Zákony, které fungují

FAKTOR MARNOSTI: 
Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar – vždy může totiž posloužit jako varovný příklad.

MAYERŮV ZÁKON: 
Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komlikované něco zjednodušit. 
*
LUNSFORDOVO PRAVIDLO VĚDECKÉHO ÚSILÍ: 
Jednoduché vysvětlení vždy následuje až po složitém řešení. 

FINAGLEOVO OSMÉ PRAVIDLO: 
Týmová práce má nesmírný význam. Skýtá možnost svalit odpovědnost na jiné. 

FINAGELOVO KRÉDO:
Věda se nemýlí. Nedejte se mást fakty. 

Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiný výsledek ( Benjamin Franklin ) 

PÁTÝ ZÁKON SPOLEHLIVOSTI: Mýlit se je lidské. Ale něco dokonale zašmodrchat je možné pouze s pomocí počítače. 
*

Novinky

23.05.2014 10:14
    Vem si elektrickou energii - je trpělivá ( nemá důvod spěchat ), laskavá ( je nám k dispozici když potřebujeme ), nevychloubá se a není domýšlivá ( neví, co to je ), nejedná nečestně ( musíš respektovat, jaká je, jinak tě "kopne", ale ona za to nemůže ), nehledá svůj prospěch ( nepotřebuje nic víc k tomu, aby byla taková, jaká je ), nedá se vydráždit ( musí mít jen vhodné podmínky...
05.06.2013 13:23
Celostní medicína není žádná fantazie, ale je to velmi důležítý přístup přo uzdravení člověka.  Nejsme přece jen hmotné tělo-stroj, jsme i duše-myšlenky a pocity. A jedno bez druhého není nic, obojí dohromady je člověk. Mnoho nemocí má příčinu v minulosti - ale v naší psychice, která tehdy utrpěla. Je potřeba hledat, protože jsme to v sobě někde schovali, zakopali, snažili se umrtvit to a...
06.04.2013 11:44
Já vnímám partnerství třeba jako dvě koule, souběžně plující Vesmírem - a když jsou obě dost naplněné, tak se jejich objem natolik zvětší, že se můžou dotknout a nebo dokonce prolnout aniž by změnili trasu. Nemyslím dotknout se hmotou, to je o něčeme jiném a někdy to je příjemné někdy to může způsobit katastrofu. Myslím dotýkat se "tím vnitřkem", tou duší, tou energií, které je člověk tak plný,...
08.05.2009 18:55
Děti se chovají podle toho, v čem vyrůstají.   Jestliže dítě žije s kritikou, uči se odsuzovat. Jestliže dítě žije s nevraživostí, učí se se bojovat. Jestliže dítě žije s posměchem, učí se ostychu. Jestliže dítě žije s hanbou, učí se cítit se vinným. Jestliže dítě žije žije s tolerancí, učí se být trpělivým. Jestliže dítě žije s povzbuzením, učí se sebedůvěře. Jestliže dítě žije s chválou,...
13.05.2011 23:35
   
04.09.2011 11:06
Kdesi v nějakém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednou se stalo, že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo ještě víc. To rozčilení ho tak vyčerpalo, že nakonec umřel. Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci zrcadly zaběhl jiný...
28.07.2011 16:43
Divadelní představení Jaroslava Duška Jak dítě ovlivňuje to, co mu rodiče od mala říkají - síla slova Dále: Proč si nebrat nic osobně Jak někdy žijeme v zajetí svých doměnek a představ a všechno je naprosto jinak a dělat něco jak nejlépe dovedeme podle sebe je lepší, než dělat to blbě podle toho, jak to chtějí ostatní. Part3/ http://www.youtube.com/watch?v=JkjFjdvwPdU&feature=related Part4/...
02.07.2009 12:20
Pentagram - „Moc světla“- zvaný také bílým pentagramem – základní čistý znak, znak ochrany. Štít, který odráží zlá přání a kletby a vrací je k jejich původci. Chrání během magických praktik. Pomocí něj lze síly zla svést na určité místo a tam je spoutat. Dovoluje vládnout nadpřirozenými silami. Zaručuje bezpečí ve spojení sil makrokosmu a mikrokosmu člověka. Trámce symbolizují sepětí,...
01.09.2010 13:09
Chováte-li v sobě nenávist vůči komukoli, působíte na svou harmonii - rozhodíte si hormonální hladinu a způsobíte si např. zánět lymfatických žláz neho jiného orgánu, produkujícího hormony. Lékem je láska, dobrá vůle a odpuštění. "Léčivá láska Boží naplňuje celou mou bytost." "Boží láska mi naplňuje duši." Láska rozpustí nenávist. Odpuštění Princip života ( Bůh, Universum,.. ) nikdy netrestá a...
18.08.2010 15:32
Moudrost není produktem myšlení. Hluboké poznání, které je moudrostí, vzniká, pokud někomu nebo něčemu věnujete plnou pozornost. Pozornost je prvotní inteligence, vědomí samo. Pozornost překonává hranice vytvořené pojmovým myšlením a díky tomu si uvědomujete, že nic neexistuje samo o sobě. Pozornost spojuje vnímajícího s vnímaným v jednotném poli vědomí. Je léčitelem...
13.08.2010 21:14
Cesta Toltéků je cesta poznání a pochopení. Cesta takových změn, které vedou k trvalému posilování a osvobozování. K trvalé tiché vnitřní radosti ze života. Z každého činu, z každé minuty. A vyléčit a narovnat lidské vztahy je záležitostí okamžitého rozhodnutí a přelomu v přístupu, ale také v dlouhodobém přeměňování všech praktických návyků a vazeb, které jste si již v minulosti stačili...
17.06.2010 10:20
Mistr vždy souhlasí se všemi událostmi ve svém životě, neboť ačkoliv vypadají jakkoli nepříznivě, v dřívější době vytvořil podmínky k jejich vzniku. Neznamená to však, že podlehnete tlaku událostí, ale vezmete si z nich...
02.02.2010 12:31
Nelpěme na svých představách – zázraky mohou být prosté: Protrhne se hráz a voda rychle zaplavuje přilehlou vesničku. Všichni už jsou pryč, jenom farář stojí na věži kostela a modlí se. Přijede k němu člun požárníků: "Pojďte otče, odvezeme vás." "Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání." Člun tedy odjede. Voda už dosahuje až nahoru na věž, tam stojí farář, drží se kříže a modlí se. Přijede k...
04.02.2010 15:51
  .. a připoměli si, jak jste úžasní? :o) Ne? Proč ne? Tak jeste jednou:  NIDKO NIKDY NEBYL, NENÍ A ANI NEBUDE JAKO JSTE VY!!! JSTE NAPROSTO JEDINECNI A ORIGINALNI!!! Pochvalte se za dnešek. Projděte si ho a uvědomte si, co se vám dnes povedlo! I kdyby to měla být jenom "maličkost" ( popravdě mozek nerozlišuje velký a malý úspěch, to jenom naše "realistická logika", která ale také...
03.12.2009 08:00
Několik profesionálů se na tuto otázku zeptalo skupiny dětí starých mezi čtyřmi a osmi lety. Jejich odpovědi byly mnohem širší a hlubší, než si kdo dovedl představit. Přesvědčte se sami: Od té doby, co moje babička onemocněla artrózou, nemůže se už ohnout a namalovat nehty na nohou. Tak to za ní teď pokaždé dělá můj dědeček, i když sám má artrózu v rukách. To je podle mě láska. Rebecca, 8...
03.12.2009 07:59
Když Tě navštíví kamarád, chová se jako host, ale opravdový přítel otevře  ledničku a obslouží se..... Kamarád  Tě nikdy neviděl plakat, ale příteli se chvějí  ramena,když  vidí Tvé slzy....   Kamarád nezná jména Tvých rodičů, ale přítel má jejich  telefonní  čísla i   adresy ve svém notýsku..... Kamarád  přinese lahvinku vína na Tvé...
08.10.2009 12:49
Láska je práce a odvaha, jejímž smyslem je povzbuzení duchovního růstu, ať už vlastního nebo cizího. Láska vyžaduje, abychom překročili své hranice ( otevřeme svoje srdce ). Když překročíme své hranice, lze říci, že naše "já" vstupuje na nové, dosud neznámé uzemí. Děláme věci, na které nejsme zvyklí a měníme se. Prožitky změny a neobvyklé činnosti, jiného způsobu jednání a neznámého okolí s sebou...
04.08.2009 13:17
Štěstí může pocházet i jen z toho, že v životě prožíváte dostatečné množství skutečných okamžiků. Pokud se nenaučíte umění radovat se z toho, co prožíváte teď, nebudete o nic šťastnější, když toho budete prožívat víc. Děti jsou mistry ve vytváření skutečných okamžiků. Ještě se nenaučily odkládat radost na později, až... Přestaňte se snažit neustále něco plánovat a kontrolovat,...
14.01.2009 15:59
  V každém okamžiku se máte právo znova rozhodnout, jestli budete dobrým příkladem nebo hrozným varováním.   Neskrývej své nadání. Dostal jsi je, abys je užíval. K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu? Benjamin Franklin Úspěch v manželství je spíše než nalézt toho pravého člověka, stát se tím pravým člověkem. Tvůj charakter je to, co děláš, když si myslíš, že se nikdo...
31.05.2009 12:10
Experimenty neuropsychologů ukázaly, že pozornost lidí i primátů, dá se říci i jiných savců, upoutá obraz "nebezpečných" hadů či pavouků mnohem dříve, než obraz čehokoli jiného, např. květiny, houby... Dokonce i skroucená větvička, co jen jako had vypadá, zaujme naší pozornost. Upoutá ji dokonce dřív, než si to vůbec stačíme uvědomit. Ani vědomě ještě nezaregistrujeme, co vidíme, ale...
08.05.2009 20:53
Po 20 minutách:  Krevní tlak se vrací k normálu. Puls klesá na obvyklou míru. Do rukou a nohou se vcací normální tělesná teplota. Po 8 hodinách: Hladina kysličníku uhličitého v krvi klesne na normál. Po 25 hodinách: Pokles rizika srdečního infarktu. Po 48 hodinách: Začíná regenerace nervových zakončení. Obnovuje se citlivost chuťových a čichových buněk. Po 2 týdnech: Opět se stabilizuje...
15.05.2009 16:57
Před pár týdny jsem byla na přednášce Richarda Rohra, amerického františkána německého původu, který provází lidi na jejich duchovní cestě po celém světe. Pracuje s různými aspekty lidské spirituality: s mužskou spiritualitou, obrodou křesťanství, učením se moudrosti a dalšími.Žití v paradoxu je jeden ze zásadních kroků k moudrosti. Co je to paradox? Podle Rohra něco, co na první pohled vypadá...
24.09.2009 14:27
V každém lidském srdci přebývají dvě Bohyně. I když obě Bohyně miluješ, jedné z nich musíš věnovat více pozornosti. 1/ Bohyně Poznání (Sarasvátí)...hleď si jí, miluj ji a věnuj jí pozornost. 2/ Bohyně Bohatství (Lakšmí) Když se více budeš věnovat Sarasvátí, Lakšmí začne žárlit a bude si tě více všímat. Čím více budeš vyhledávat Bohyni Poznání, tím více tě bude vyhledávat Bohyně Bohatství. Bude...
05.05.2009 15:29
Mozek potřebuje ke své činnosti neustále asi 20W. Vypadá to, že až 70% veškeré elektrické energie získává mozek právě z uší, tedy ze zvuků prostředí, ve kterém se nachází. Proto nemáme na uších víčka. Dobíjíme se i v noci. Tedy, evolučně jsme ovšem naprogramovaní na dobíjení ze zvuků přírody – šumění listí, šplouchání deště, vln potoka, řeky nebo moře, ze zvuků větru atd., takže vědomě...
14.01.2009 15:58
Vyčerpá vás - Samá práce, žádná zábava Chovat se jako odpovědný dospělý člověk ­bývá únavné. Stálý tlak na výkon, ať už v zaměstnání nebo doma, může totiž kohokoli z nás emocionálně i fyzicky vyčerpat. I svému mozku byste proto měla dopřát odpočinek. Dodá vám sil - Udělejte si občas radost Součástí každého vašeho dne by měla být malá potěšení. Měla byste si v klidu přečíst vtip, který vám...
1 | 2 >>

Kontakt

Michaela