Mandaly

26.06.2009 12:31
  ...což vyjadřuje, že reprezentuje viditelný vnější svět (kruh) i vnitřní svět mysli a těla (středJe obtížné řici něco k historii mandaly, protože historie předpokládá čas. Mandala však existuje v podstatě na druhé straně času a prostoru a má tendenci táhnout nás do svého středu, kde právě čas a prostor končí.  Mandaly mají většinou kruhový tvar. Každý hledá štěstí a naplnění svých snů. Mandaly jsou nástrojem, který vás může vést přímo k jádru tohoto hledání.  ). Posloucháte sny svého srdce, mysli a duše a dáváte jim tvar a barvu v rámci kruhu. Mandala může mít jakýkoli tvar. Kterýkoli objekt vás může přesunout z pozemského světa do světa krásy. Jakmile jednou začnete pracovat s mandalami, můžete začít vnímat zdánlivě nahodilou okolní realitu odlišně a to, co je všední a samozřejmé, měnit v cestu ke svému nejhlubšímu, nejniternějšímu já. Naši předkové viděli model...

Kontakt

Michaela