Mars a Venuše - rozdílné vnímání,  John Gray

Představte si, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Kdysi dávno jsme se setkali, zamilovali se do sebe a rozhodli se žít spolu na planetě zemi. Tehdy jsme se velmi lišili od dnešních lidí. Muži živili rodinu prací mimo dům a ženy pečovaly o rodinu prací v domě. Venušanky měly tendenci orientovat se více na vztahy a Marťané se zase víc soustředili na práci mimo domov. Společně, ikdyž každý žil ve svém světě, tvořili harmonické partnerství. Díky tomuto jasnému rozdělení pracovních úkolů všechno zvládali a žili šťastně až do smrti.

    Dnes jakoby marťané i Venušanky trpěli zvláštním druhem anmézie - zapomnětlivosti. Zkrátka obě pohlaví zapomněla, že jejich vzájemné rozdíly jsou přirozené a přínosné. Když se rozdíly mezi muži a ženami vzájemně doplňují, mohou dosáhnout velmi významných úspěchů.

    Jenže - ženy zvolily dnes mužské vystupování, aby si získaly za každou cenu úctu mužů a vlastně se změnily na Marťanky. V důsledku toho v sobě musely potlačit povahu Venušanek. Tohle popírání vlastního já jim však působí vnitřní bolest a probouzí v nich vzdosr.  Muži v nich i přesto vidí stále víceméně spíše sexuální objekty než profesionální partnery, zejména na procovišti, kde pro důvěrné city a sex není místo. Muži, kteří se snažili přizpůsobit se a začali se orientovat spíše na mezilidské vztahy než na pracovní úspěchy, zase zakoušeli diskriminaci ostatních Marťanů, kteří si zachovávali tradiční orientaci na práci.

    Pomocí nových poznatků ( "staronových" ) lze dosáhnout pochopení rolí a větších úspěchů. Kdo nedokáže pochopit a pozitivně zhodnotit, v čem spočívají vzájemné odlišnosti obou pohlaví, snadno si reakce protějšku vyloží nesprávně a celé jeho sdělení přijme jinak, než byl původní záměr. Každý nový poznatek nám pomůže najít v jednání opačného pohlaví ryzí logiku a rychleji nás přivede k úspěchům v každé oblasti života. Mnohokrát totiž dochází k situacím, které navenek působí nespravedlivě či diskriminačně, ale ve skutečnosti jsou důsledkem obyčejného nedorozumnění.

    Nikdo netvrdí, že jedno je lepší než druhé. stejně jako když jeden zákazník má rád jablka a druhý pomeranče - obě ovoce jsou kvalitní, jen jiná. Rozdíl mezi mluvou na Marsu a Venuši není na první pohled zřejmý, avšak ve své hloubi se diametrálně liší. Slova sice znějí stejně, ale mohou obsahovat stoprocentně jiný význam. Stejný výraz může snadno vyvolat odlišné představy a emocionální náplň. Z toho obvykle plyne nesprávné pochopení celého sdělení, takže jedno pohlaví nerozumí druhému.

    Muži mluví převážně z toho důvodu, aby objasnili způsob řešení konkrétního problému či aby k jeho vyřešení získali potřebné informace. Řada mužů má sklon nejdřív si všechno hezky v klidu promyslet a při řeči jít rovnou k jádru věci. Obecně platí, že mužům, které jejich okolí považuje za schopné pracovníky, stečí minimum slov, aby se vyjádřili s velkou přesností - konec konců na jejich planetě platí, že čas jsou peníze. A víc slov logicky zabere víc času.

    Ženy svými slovy vyjadřují nejenom věcné sdělení, ale i současné pocity. Tento osobní styl jednání může působit nejistě a nekonkrétně a tak nepřímo vyzývá ke spolupráci i okolí. Tím, ž žena předpokládá vlastní neznalost všech odpovědí, automaticky získává podporu ostatních - ovšem pouze na Venuši. na Marsu tento doširoka rozmáchlý styl její komunikace vysílá mužům signál spíše varovný - žena nevěří vlastním schopnostem. Dokonce si její ohleduplnost a vstřícnost mohou vyložit naprosto nesprávně jako sexuální vábení. Ovšem žena se svým postojem pouze snaží  o  pokus dojít ke kompromisu. Na Venuši tento komunikační styl posiluje osobní vztahy a napomáhá vzniku důvěry. Ženy bohužel netuší, že nadbytečná slova vyvolávají na Marsu menší důvěryhodnost. Muži si zase neuvědomují, že žena jde přímo k věci v případě, pokud si svého protějšku neváží a nehodlá se obtěžovat budováním vztahu.   Z tohoto důvodu, jedná-li muž se ženou přímo, žena se ( podle svého vnímání ) nesprávně domnívá, že se na ni hněvá nebo že je mu nesympatická, takže o vytvoření osobního vztahu se ani nesnaží. Protože na její planetě, když je jí někdo nesympatický, tak se záměrně drží zpátky, aby mezi mí a dotyčným nevznikl osobní vztah. Ale ve skutečnosti je to spíš tak, že muž naopak ženu oceňuje a chová k ní upřímné sympatie či přinejmenším k ní necítí žádné nepřátelství.

Čtyři důvody k hovoru

1)    Slovně podat konkrétní vysvětlení. MUŽI tento způsob komunikace omezují na fakta, cifry, logiku. Každé slovo má sloužit právě tomuto hlavnímu účelu.

2)    Mluvením poskytnout a získat emocionální podporu. ŽENA nemusí sdělovat nic konkrétního, může protějšek pouze informovat o svém emocionálním stavu. Trochu to připomíná informační oběžník. Neobsahuje žádná konkrétní fakta.

Často platí, že ženu stresuje, když u muže necítí dost ohleduplnosti, úcty či pochopení.
Např. žena řekne: "Dneska máme ale fofr."
Druhá žena řekne: "Jo, dnešek je k nepřečkání." ( podpora )
Muž řekne: "Ále, není to tak hrozné, to zvládneš." ( dle muže povzbudivá poznámka )
Muži často "shazují" problém, aby snížili míru stresu, zatímco ženy problém nejprve zveličí a stresu se zbavují postupně vzájemnou komunikací.

3)    Mluvením uvolnit napětí. ŽENA si většinou chce promluvit o problému pouze proto, aby pocítila úlevu. Muž si to může vylně vykládat jako situaci, kdy se žena chce ze svých povinností vyvléci. MUŽ je také někdy nejistý, ale on své pocity neventiluje. Užírá se uvnitř. Ale také uvnitř si může svými vlastni úvahami dodat sebevědomí.
Např. Muž si pouze myslí: "Nevím,zda to dokážu. Ale možná to dokážu, vyloučit se to nedá. Vlastně jsem si jistý, že to zvládnu." A hned se cítí líp.

4)    Mluvením dospět k jádru věci. ŽENY většinou mluví oklikou, obcházejí to, co chtějí říct a v jisté chvíli se jim správné řešení samo v hlavě vynoří. PRo muže je toto nepochopitelné. Muž, když už promluví, přesně ví, o čm bude mluvit a kam tím míří. Ženský způsob komunikace berou jako zdržování.

Mars a Venuše - další rozdíly

23.06.2010 20:41
Způsob, jímž ženy a muži reagují na stres, dramaticky ovlivňuje i způsob jejich vzájemné komunikace. MUŽI se vyrovnávají se stresem brbláním. ŽENY se vyrovnávají se stresem svěřováním. Ženy se často svěřují se svými pocity v naději, že tak získají aspoň trochu podpory. Muži si to ale vykládají nesprávně a považují ženu za ufňukanou citlivku. Muž, je-li vyrušen z rozdělané práce, začne brblat, a žena si to myslně vyloží jako projev neochoty. Když se muž svěřuje s negativními pocity, téměř vždy tím chce dosáhnout konkrétní změny. Svými výroky motivuje okolí k nápravě situace. Vyjádření pocitu vzteku či hněvu je dědictví z Marťanské historie, kdy se muži nejprve pomalovali válečnými barvami, tančili kolem ohně, než se vydali do boje. Téměř vždy je to snaha zastrašit protivníka předem a zahnat ho k ústupu, aby k boji nemuselo vůbec dojít. Pocity jako je bolest, zklamání, ukřivděnost, ustrašenost, lítost - vedou k tou, že muž odmítá zodpovědnost za vzniklou situaci. Tyto projevy někdy...
23.06.2010 20:58
Na Marsu jsou brány řečnické otázky jako urážky a výzvy ke střetu, útok na svou osobu, skrytá výčitka.  Žena ovšem řečnickou otázku vysloví pouze jako neškodný projev emocí. Žena vyřkne ( ukřivděně či naštvaně ): "Jak jsi to mohl udělat?" - a na muže to působí jako vražedná zbraň. On totiž slyší: "Styď se! Jsi neschopný, líný nebo lhář!" Naštěstí žena může říct: "Promiň, nezlobím se konkrétně na Tebe." ( omluva, zmírnění dopadu ) JAK MLUVIT NA MUŽE   ... zpracovává se...  
07.08.2010 23:28
- O jakémkoli problému mluvte co nejstručněji. - Čím déle si stěžujete, tím je to horší. Lepší je co nejdříve navrhnout řešení problému. - Při hádce si nic neberte osobně. - Když muž zapomene něco udělat, nevyčítejte. - Když muže požádáte o radu, neopravujte ho či nedoplňujte a už vůbec nevysvětlujte, proč se nakonec jeho radou řídit nebudete, ačkoli jste o ni žádaly. - Muži raďte jen tehdy, pokud o to požádá. Jinak to bere jako urážku. - Za každý úspěch přiznejte muži zásluhy a uznání. - Když muže chválíte, zaměřte se spíše na výsledek, než na dřinu, která k tomu vedla. - Žádost předneste muži vždy přímo - žádné náznaky. - Když se muži baví o sportu, dejte najevo zájem. - Snaží-li se muž změnit svůj vzhled k lepšímu, oceňte to. - Neshazujte jeho koníčky. - Nepřehánějte to s líčením. - Když muž naříká, nechte ho vynaříkat a vyhněte se všem projevům soucitu, které by si mohl vysvětlovat jako mateřskou péči. - Věřte, že muž dosáhne úspěchu, přejte mu vždy štěstí. - Uznale muži...

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

http://slunecnyzivot.cz/2013/06/oblicej-jako-zrcadlo-nasich-organu/

( kdo si chce svépomocí určit, co mu je a jak si od toho pomoci :-) mrkněte sem )

http://odchazime.cz/

( kdo viděl film Matrix, tak ví, jak pár lidí umí vytvořit umělý svět a systém pro celý svět. Žijeme v podobném a hledáme cesty ven... )

http://dokumentarni.tv/

( velmi zajímavé filmy volně ke stažení )

http://www.zdravotnicke-potreby.com/

( kdybyste potřebovali pomoci s handicapem.. )

 

 

Anketa

Věříte, že psychika ovlivňuje tělesné projevy i v podobě nemocí?

Věřím (7 203)
Něvěřím (199)

Celkový počet hlasů: 7757

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.

 

Kdo bloudil, může ostatním o to lépe ukázat cestu.
Christoph Lehmann

 

Kontakt

Michaela