Psychologie

27.05.2013 14:02
Eric Berne velmi trefně popisuje ve svých dílech chování a jednání lidí, kteří si s sebou "něco nesou" a potřebují druhé k tomu, aby se toho něčeho částečně zbavili nebo to alespoň určitým chováním zamaskovali. Můžete se podívat v této knize: Eric-Berne-Jak-si-lidé-hrají.pdf (995517) Když se vám bude líbit, můžete si stáhnout na netu ještě další knihu:  Co řeknete, až pozdravíte ... Eric Berne Tu nemůžu dát sem, protože je to větší soubor než můžu nahrát. Ale vřele ji doporučuji.
20.11.2009 15:43
FUNKCE MOZKU Pravá hemisféra ovládá levou půlku těla a levá hemisféra pravou půlku těla. Spolupracují spolu a dodávají člověku celkový obraz a dojmy ze života, se všemi barvami, chutěmi, vůněmi a také se spoustou vlastností, které jsou možné při zdravém fungování mozku. Pokud je mozek nějakým způsobem poškozen, pak nefunguje podle běžného schematu, podle normy, jakou si lidé pro chování určili. Tak se může stát, že člověk s poškozením pravé hemisféry mozku třeba nerozpoznává obličeje, dokonce ani svůj vlastní v zrcadle.Tomu se říká prozopagnozie. Pokud má člověk určitým způsobem poškozený mozek, chybí mu třeba vlastnost šlechetnost. Nemá-li člověk tuto vlastnost, pak jej neovlivní ani tlak situace ( ani prosby žádajícího, ani počet přihlížejících osob ), aby se zachoval velkoryse. Neumí to. Jedním z neovlivnitelných jevů, které v mozku probíhají, je například dětská amnézie. Většinou si člověk nepamatuje, co se dělo do tří let jeho věku, ačkoli je to období velmi bohaté na zážitky,...
20.11.2009 15:38
Psychoanalýza je teorie o osobnosti a psychoterapii ( počátky se datují na přelomu 19 - 20. století - Sigmund Freud ) NEVĚDOMÍ = myšlenky, postoje, podněty, přání, motivy a emoce, jichž si nejsme vědomi. Dlouhodobě potlačované myšlenky či emoce se vytlačí z vědomí do podvědomí, ael stále odtud ovlivňují chování a myšlení člověka.   VOLNÉ ASOCIACE = to je to, co nás jako první napadne a co řekneme v určité situaci. Tím může dojít ke "zvědomění nevědomých přání". PSYCHOLINGVISTIKA se zabývá mentálními strukturami, potřebnými pro porozumění jazyku a jeho produkci ( 50. léta 20. století - Noam Chromski ) NEUROPSYCHOLOGIE poukazuje na úzký vztah nezi nervovými a duševními procesy.   MODERNÍ PSYCHOLOGICKÉ PŘÍSTUPY   Přístup = úhel pohledu na různá temata Př.: Přecházení silnice... Přístup biologický: projev aktivace svalů pohybujících nohama Přístup behaviorální: zelené světlo je podnět k přechodu silnice, přecházení je reakce na zelené světlo Přístup kognitivní (cíl a...
20.11.2009 15:32
Motivace je stav, který aktivizuje chování a dává mu směr. Subjektivně je vnímán jako vědomá touha: přání jíst, pít, milovat se. Větsina z ás se může rozhodnout, zda těmto touhám vyhoví. Předmětu touhy se můžeme vzdát, ale také se můžeme přinutit udělat něc, co bychom raději nedělali. Je těžké přímo kontrolovat svou motivaci - je těžké netoužit po jídle, když máte hlad. Mezi příčiny motivace patří fyziologické stavy mozku a těla, ale i naše kultura a soužití s lidmi v našem okolí. Existují 2 teorie motivace 1) pudové ( vnitřní faktory )                                    2) incentivní ( vnější podněty )  
20.11.2009 15:27
Emoce je kompletní stav vznikající v reakci na určité afektivně zabarvené zážitky. Složky emocí: 1) afektivní stav ( pocity spojené s emocemi ) 2) tělesná reakce ( např. třes ) 3) soubor myšlenek a přesvědčení, doprovázející emoci ( např. prožívání radosti často zahrnuje přemýšlení o její přičině: V zali mě na VŠ ! ) 4) výraz obličeje 5) globální reakce na prožitek ( při negativním prožívání vnímáme svět jako nepřívětivé místo celkově ) 6) tendence jednání spojené s emocemi ( vztek vede k agresi )   EMOCE a OBLIČEJOVÉ ZPĚTNÉ VAZBY   NÁLADA   AGRESE
20.11.2009 15:22
Stres se vyskytuje tehdy, když se lidé setkají s událostmi, jež vnímají jako ohrožení své tělesné nebo duševní pohody. Tyto události nazýváme stresory. Reakce člověka na stresor se nazývá stresová reakce. Přirozenou reakcí těla na stres je přizpůsobení se situaci ( adaptivní funkce ), pokud lze před stresorem utéct nebo jej napadnout. Pokud ne lze, pak stresor může působit na člověka až chronicky dlouho ( maladaptivní funkce ) a může mít přímé či nepřímé účinky na jeho zdraví. STRESORY - - - -
20.11.2009 15:15
= abnormální chování = vzdálené od normy přijatelného chování Normalita: - přiměřené vnímání reality - schopnost ovládat své chování - sebeúcta a akceptace - schopnost vytvářet citové vazby - činorodost Neuróza = úzkost, pocit neštěstí, nepřizpůsobivé chování Psychóza = chování a myšlení člověka je narušeno tak, že ztratil kontakt s realitou, není shcopen zvládnout požadavky běžného života DUŠEVNÍ PORUCHY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) KULTURNĚ SPECIFICKÉ SYNDROMY:   ÚZKOST - projevy PANICKÉ PORUCHY   SCHIZOFRENIE   NEPŘÍČETNOST jako právní obhajoba

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

http://slunecnyzivot.cz/2013/06/oblicej-jako-zrcadlo-nasich-organu/

( kdo si chce svépomocí určit, co mu je a jak si od toho pomoci :-) mrkněte sem )

http://odchazime.cz/

( kdo viděl film Matrix, tak ví, jak pár lidí umí vytvořit umělý svět a systém pro celý svět. Žijeme v podobném a hledáme cesty ven... )

http://dokumentarni.tv/

( velmi zajímavé filmy volně ke stažení )

http://www.zdravotnicke-potreby.com/

( kdybyste potřebovali pomoci s handicapem.. )

 

 

Anketa

Věříte, že psychika ovlivňuje tělesné projevy i v podobě nemocí?

Věřím (7 203)
Něvěřím (199)

Celkový počet hlasů: 7757

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.

 

Kdo bloudil, může ostatním o to lépe ukázat cestu.
Christoph Lehmann

 

Kontakt

Michaela