Eneagram

je prastaré učení o typech, popisující devět různých charakterů. Eneagram je velmi stará mapa, která popisuje různé typy charakterů. Je víc než zábavnou hrou zažití sebe sama. Jde o změnu a obrat, o to, co se v náboženské tradici nazývá návratem a pokáním. Konfrontuje nás s navyklými způsoby a normami, podle nichž – většinou nevědomě – žijeme, a vyzývá nás k jejich překonání a vykročení do rozměru svobody.

     Eneagram pravděpodobně po celá staletí používali duchovní mistři a pastýři duší. Jeho nejstarší kořeny sahají, jak někteří soudí, víc jak 2000 let zpět. Relativně jisté je, že na sklonku středověku jej dále rozvíjela některá bratrstva súfi. Cílem péče o duši v tradici súfi bylo pomoci lidem na cestě k Bohu. V průběhu mnoha let, kdy mistři súfi svou metodiku rozvíjeli, objevili devět neměnných vzorců, proč někteří lidé nikdy nenacházejí Boha, nýbrž vždy znovu narážejí jen na sebe samé a na své vnitřní překážky a zábrany.
     U eneagramu se jedná, zjednodušeně řečeno, o otázku: proč my, lidé, narážíme při svém vyrovnávání se s životem tak často znovu a znovu jen na sebe sama, místo abychom prorazili k Bohu, k tomu zcela jinému? Staří Mistři a duchovní vůdci chtěli, aby lidé poznali své zábrany a předsudky čili svůj způsob vnímání, svůj navyklý způsob pozorování a promítání života z jediného strnulého úhlu pohledu. Eneagram nám může pomoci vnímat sebe sama jasněji, stát se vůči sobě bezohledně upřímnými a stále lépe rozlišovat, kdy slyšíme jen své vlastní hlasy a pohnutky a jsme v zajetí vlastních předsudků – a kdy jsme schopni být otevření pro něco nového.

     Ignác z Loyoly (1491-1556), vyvinul duchovně a psychologicky vysoce citlivou metodiku duchovního vedení lidí. Jeho exercicie jsou řadou cvičení odkrývajících pasti, do nichž je duše chycená, a vedoucích k “rozlišování duchů”, oněch vnitřních a vnějších hlasů a impulsů, jež na nás bez ustání působí. Rozlišování se děje ve třech krocích:
1. Vycítění různých pohnutek v duši
2. Jejich poznání, tj.pochopení, jak vznikají a kam směřují, a posouzení, zda mě konstruktivně vedou ke smyslu – cíli mého života, nebo mě od něj destruktivně odvádějí
3. Zaujmutí stanoviska k těmto pohnutkám, to znamená jejich přijetí, nebo odmítnutí.

     Po mnoha letech péče o duši jsem přesvědčen o tom, že neexistuje nic, na co by byli lidé tak upnuti jako na představu o sobě. Jsme ochotni doslova projít peklem, jen abychom se této představy nemuseli vzdát. Tento obraz určuje většinu toho co děláme nebo pomíjíme, co říkáme nebo zamlčujeme, s kým se stýkáme a s kým nikoliv. Všichni jsme tím postiženi. Otázka zní: mám svobodu být něčím jiným než touto rolí a tímto obrazem? Máme-li mít co dělat s Bohem, velkým milencem, pak se musíme změnit. Neboť velký milenec nám otvírá svým podivuhodným způsobem oči pro to, jak bohatý a mnohotvárný by náš život mohl být a je, že se naše dosavadní hra stane náhle nudnou. Takové hry jen omezují možnosti lásky. Zabraňují, aby se nás dotkla velká láska.

     Když si začínáme být vědomi své zaslepenosti a prokousáváme se jí, staneme se bdělými také pro tu druhou stránku v nás – pro své největší nadání. Aby to bylo možné, musíme být čištěni a tříbeni. K tomu je nutné naučit se naslouchat “vnitřnímu pozorovateli” či “nestrannému svědkovi”. Dokud vězíme v pasti svého ”čísla” a své energie, nejsme svobodní, to je zřejmé. Nežijeme ze své podstaty a ve skutečnosti se nerozvíjíme.

     Eneagram odvozuje svých devět lidských typů z devíti “pastí”, “vášní” nebo “hlavních hříchů”. Tyto hříchy mohou být chápány jako obranné mechanismy, nacvičené během vývoje v raném dětství člověka a upevněné ve snaze vyrovnat se s okolním světem.

     Devět typů eneagramu je naznačeno na kružnici ve směru hodinových ručiček a rozděleno do tří skupin vždy po třech typech.


 - Skupina obsahující typy OSM, DEVĚT a JEDNA se nazývá skupinou lidé břicha. Jejich těžiště spočívá v břiše, kde jsou uloženy “suroviny” pro naši existenci: instinkt moci, sexualita, pudy. V tomto smyslu se také mluví o skupině sexuálních typů. Na to, co je potkává, reagují bezprostředně a spontánně a nefiltrují skutečnost nejprve přes mozek. 
- Skupina typů DVĚ, TŘI a ČTYŘI jsou lidé srdce neboli sociální typy
- Skupina typů PĚT, ŠEST a SEDM tvoří skupinu lidé hlavy neboli sebezáchovných typů.

Typy lidí

14.05.2009 07:57
      Lidé břicha reagují instinktivně, život je pro ně místem boje. Lidé břicha jsou – vědomě či nevědomě – řízeni agresí. Ke svému strachu a úzkosti mají naproti tomu jen malý přístup. Jsou schovaní za maskou sebepotvrzování. Navenek působí dojmem sebejistoty, zatímco vnitřně mohou mít o sobě trýznivé pochybnosti. Vzhledem k tomu, že sledují mnoho instinktivních impulsů, je jejich životním úkolem, aby se z jejich “milování mnohého” stala Láska. Typ jedna Jedničky jsou idealisté, jsou poctivé a fér a dokáží povzbudit i druhé, aby na sobě pracovali a překonávali sami sebe. Je jim zatěžko akceptovat vlastní i cizí nedokonalosti. Jejich pokušením je hledání dokonalosti. Jedničky jsou vždy znovu frustrované, když vidí, že život a lidé nejsou takovými, jakými by měli být. Především jsou však jedničky zklamány svou vlastní nedokonalostí. Mají smysl pro zodpovědnost a...
14.05.2009 07:58
Jejich doménou je svět subjektivních pocitů, jejich tématem jsou mezilidské vztahy. Chtějí být přijati. Na život se dívají jako na úkol, který musí být vyřešen. Navenek působí docela harmonicky, vnitřně se však prožívají jako neschopní či smutní. Jejich životním úkolem je, aby se z toho mnohého, v co neustále doufají, stala skutečná Naděje.    Typ dvě Nasazují své vlohy pro potřeby druhých a pečují o jejich zdraví, výživu, výchovu a blaho. Běda však, chybí-li jim vděk – nevykoupená dvojka rozmazluje a opečovává druhé, aniž by o to byla žádána, a když to druhým není zrovna milé a místo opětování “lásky” udržují odstup  – cítí se dvojka podvedena a zneužita. Dvojky mají hned slzy na krajíčku, protože jsou citlivé. Rády mluví o vztazích a o lásce. Touží po tom, aby byly milovány, samy aby mohly do sytosti milovat a směly pro milovaného člověka žít. Velké pokušení...
14.05.2009 07:59
  Jedná se o odtažité typy. V každé situaci nejdříve učiní krok zpět, aby přemýšleli. Mají smysl pro pořádek. Jednají teprve poté, co přemýšleli, a postupují přitom metodicky. Navenek působí chytře a přesvědčivě, vnitřně se však cítí izolovaně a zmateně. Jejich životním úkolem je, aby se z mnoha částečných pravd stala Víra, jenž nezůstane jen v hlavě, nýbrž se jí svěří celá bytost člověka. Typ pět      Pětka, šestka a sedmička jsou lidé hlavy. Myslí dříve, než jednají. Pětky jsou objevitelé nových idejí, badatelé a vynálezci, objektivní a tážící se, neboť mají zájem dovědět se o věcech všechny podrobnosti. Mohou to být originální hlavy, neortodoxní a důvtipné. Mají vnitřní sílu a kontemplativní vlohy. Mnoho z nich prochází životem a hromadí, co jde – jestliže nevykoupená dvojka je v určitém smyslu posedlá dávat, pak je nevykoupená pětka právě tak posedlá brát....

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

http://slunecnyzivot.cz/2013/06/oblicej-jako-zrcadlo-nasich-organu/

( kdo si chce svépomocí určit, co mu je a jak si od toho pomoci :-) mrkněte sem )

http://odchazime.cz/

( kdo viděl film Matrix, tak ví, jak pár lidí umí vytvořit umělý svět a systém pro celý svět. Žijeme v podobném a hledáme cesty ven... )

http://dokumentarni.tv/

( velmi zajímavé filmy volně ke stažení )

http://www.zdravotnicke-potreby.com/

( kdybyste potřebovali pomoci s handicapem.. )

 

 

Anketa

Věříte, že psychika ovlivňuje tělesné projevy i v podobě nemocí?

Věřím (7 203)
Něvěřím (199)

Celkový počet hlasů: 7757

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.

 

Kdo bloudil, může ostatním o to lépe ukázat cestu.
Christoph Lehmann

 

Kontakt

Michaela